Värmeförlusttal

 

Beräkningsstöd för fri användning

 

Energihuskalkyl är programmet som hjälper dig att ställa krav energieffektiva byggnader, beräkna dess energianvändning, samt mäta och följa upp. Här ges också praktiska tips och kunskaper.

Du kan använda effektdelen i Energihuskalkyl (utan kostnad), indata sparas och du kan återgå till kalkylen senare.
Registrering »

Vill du köra programmet utan att registrera dig kan demo-versionen användas genom att ändra befintliga värden, men då sparas inte indata (annat än via utskriften).
Demo »

Förutom beräkning av byggnadens värmeförlusttal erhålls också byggnadens Um-värde, byggnadens tidskonstant och DVUT för aktuell ort. Resultatet ges i en pdf-fil som kan sparas och som dokumenterar både indata och resultat (se bilder nedan).
Programmet är ännu inte uppdaterat för FEBY18, vilket innebär att klimatet är ca en halv grad kallare och att beräkningen görs för byggnadens faktiska DVUT och inte begränsat till 3 dagars tidskonstant enligt FEBY18. Vissa manuell korrigeringar måste därför göras till programmet uppdaterats.