Rapporter & Dokument

 

Artiklar

Brev till Peter Eriksson

PP_BBR2021

PP_ETC_hus_Hans_Eek

Köldbryggor i fönster.

Kv Fridhem- verifierat passivhus.
(Sveriges största passivhusprojekt 2013 med 174 bostäder) 

 

Remissvar

Remissvar   Remissvar BBR 2020  (mars 2018)

Remissvar   Remissvar BBR NNE 2017/21  (feb 2017)

Remissvar   Remissvar Miljöbyggnad 3.0  (feb 2017)

Remissvar  Förslag till nya och förändrade föreskrifter,                                Boverket Dnr 1694/2016

Remissvar  Förordning om stöd för renovering 

Remissvar Investeringsstöd till hyresbostäder (N2017/5139) 

Remissvar NNE (Boverkets förslag till NNE. 2015:26)

Remissvar BBR2015 (Boverkets rapport 2014:19)

Underlag till remissvar "skärpta energihushållningskrav"

Remissvar BBR2014

Remissvar SIS Miljöklassning av byggnader 24300:3

Remissvar från SCN om  Boverkets förslag till energi-                  deklarationer

Remissvar angående dep PM ”Tekniska egenskapskrav och         kommunala markanvisningar”

Remissvar NNE-direktivet.pdf

Remissvar – Kommunala krav på energieffektivt byggande          130531

 

Pressmeddelanden

Bidragsmiljoner till hyresbostäder slår helt fel

Bidragsmiljoner - beräkningsexempel

Om Boverkets rapport ”Optimala kostnader”.pdf

 

FEBY/SCN rapporter

Marknadsanalys. Värdering av energiklassningar.

Värmeförlusttal. Delrapport inom Öppet Klassningssystem.

Lågenergihus. Jämförande mätstudie.

Jämförande mätstudie. Paper till PHN13.

Marknadsstudie.pdf

Länkar till videoföredrag om merkostnader

Granskning av Boverkets rapport ”Optimala kostnader”.pdf

Granskning Boverkets rapport 2011-33.pdf

Danska krav är redan nu skarpare än BBR.doc

Förnybar energi och BBR.pdf

 

Övriga rapporter

Projektrapport Herrgårdsängen, Västerås Stad.

Installationssystem i energieffektiva byggnader, Per Kempe

Energieffektivt byggande - möjligheter o hinder 120504.pdf

Nyproduktion godhetstal.pdf

ROT godhetstal.pdf

Småhusfolder.pdf

SP Rapport Lindås 10 år.pdf

 

 

FEBY18 kravspecifikationer

 

FEBY18 Specifikation.pdf

 

 

FEBY12 kravspecifikationer

FEBY12 folder.pdf

FEBY12 - lokaler sept.pdf

FEBY12 - lokaler jan.pdf

FEBY12 - bostäder sept.pdf

FEBY12 - bostäder jan.pdf

 

FEBY09

FEBY09 Minienergihus.pdf

FEBY09 Passivhus.pdf

Matning och verifiering FEBY2009.pdf

Kriteriejämförelse av Passivhus enligt PHI och FEBY09 (A1731.pdf)

 

 

Certifikat och verifikat

Poster PHN13 Certifiering

FEBY certifikat 2012.pdf

Dokumentering av klimatskal.pdf

Indatamall certifikat.xls

Intygsblankett certifikat.pdf

Checklista certifikat