Bild: Wallfasts tävlingsförslag på plushus i Norra Djurgårdsstaden. Byggnaden som system består av många systemdelar. I "Passivhusskolan" ska vi täcka in dessa vartefter. Illustration: Kjellander och Sjöholm

 

Passivhusskolan

Syftet med "Passivhusskolan" är att bli en kunskapskälla. Här ska man kunna hämta material för egen del eller för att använda som komplement inom olika utbildningssatsningar.

 

Vår ambition är att samla kunskap om hur man bygger energieffektivt på passivhusnivå och göra dessa kunskaper tillgängliga.

 

Hur väl vi lyckas med detta och i vilken takt kommer bero på hur vi kan lyckas med finansieringen av arbetet.

 

Först ut är två artiklar om fönster och en om ventilation.

 

Tanken är att vi ska fylla på med allt fler systemdelar i byggnaden, så som;

  • Täthet (täthetsmaterial, tekniska lösningar, täthetsprovning, mm)
  • Minimering av köldbryggor, kantbalkar, balkonglösningar Värmeåtervinning ur spillvatten.
  • Energikalkylering etc.

Vi samarbetar gärna med högskolor, ex-arbetare mm för att genomföra detta.