Styrelse och initiativtagare

 

Styrelsen 2017

 • Stefan Olsson, Energikontoren Sverige
 • Johan Larsson, IVL - Svenska Miljöinstitutet
 • Eje Sandberg, ATON Teknikkonsult
 • Hans Eek, Passivhuscentrum
 • Lars Holmquist, Göteborg Energi AB
 • Björn Berggren, Skanska Sverige AB
 • Ingemar Jönsson, Malmö Stad
 • Robin Berkhuizen, Emrahus
 • Maria Wall, Lunds Tekniska Högskolan

 

Suppleanter

 • Johan Sellin, Örebro kommun
 • Markus Paulsson, Lunds kommun
 • Ingo Theobold, Passivhuscentrum

 

Initiativtagare

Passivhuscentrum IVL - Svenska Miljöinstitutet
Göteborg Energi Energikontoren Sverige
ATON Teknikkonsult Malmö Stad Västerås Stad Lunds Universitet Lunds Kommun