Bli medlem!

Företag, kommuner och organisationer som vill stödja utvecklingen är välkomna som medlemmar.

 

Ni får exklusiv information via medlemssidan och får del av vårt kontaktnät. 

 

Ni får även en kanal för att påverka myndigheter och opinioner inför omställningen.

 

Inom byggbranschen blir Ert företag uppmärksammat som en progressiv aktör för lågenergihus, kan skapa nya allianser, få fler tillfällen till affärer samt exponeras mot potentiella kunder. 


 

Som medlem kan ni använda vår logotyp på brevpapper, broschyrer, hemsidor, marknadsföring, etc. Logotypen finns att ladda ner på medlemssidan.

 

Ansök om medlemsskap!

 

Om ditt företag/organisation stödjer föreningens mål (se våra stadgar) är ni välkomna att bli medlem. Det går också bra att mejla oss om ni vill ställa ytterligare frågor.

 

Medlemsavgifter 2018/19

Kommun och bostadsförvaltande företag:

4 000 kr/år, varav 3 000 kr i serviceavgift.

 

Övriga företag:

Strl. Oms. (mkr/år) Medl. avgift Serviceavgift
S < 5 1 000 3 000
M 5 - 10 1 000 7 000
L 10 - 50 1 000 13 000
XL > 50 1 000 24 000

Serviceavgiften är exklusive moms. Omsättningen avser den del av verksamheten som berör energieffektivt byggande. 

 

För arkitekt- och konsultföretag har vi en alternativ prismodell baserad på antal anställda inom områdena: A, K, El, VVS, Bygg:

 

Strl. Anställda Medl. avgift Serviceavgift
S < 20 1 000 3 000
M 20 - 100 1 000 7 000
L 100 - 500 1 000 13 000
XL > 500 1 000 24 000