Forum För Energieffektivt byggande

 

Att ställa om till hållbart byggande är en stor utmaning. Därför behövs en kompetent och pådrivande intresseförening. 

 

Visionen om hållbart byggande är starkare än någonsin. Den är också relevant, genomförbar och ekonomiskt nödvändig. Den tekniska utvecklingen är dynamisk och drivs fram när nya produkter med bättre prestanda efterfrågas. 

 

Forum för Energieffektivt Byggande startade 2008 som ett uppdrag från Energimyndigheten och resulterade i de första svenska passivhuskriterierna FEBY09.

I samband med att EG-direktivet om nära nollenergihus började ställa krav på medlemsländerna, bildades Sveriges Centrum för Nollenergihus 2010 som en icke vinstdrivande medlemsbaserad organisation och med hemsidan nollhus.se. Nya passivhuskriterier FEBY12 ersatte FEBY09. 

Årsskiftet 2017/18 bytte föreningen namn till FEBY för att bättre koppla till kriterienamnet FEBY18 som samtidigt togs i bruk.  

 

Organisationen bildades i december 2010, men med namnbyte till FEBY 2018. 

  

Arbetsuppgifter och projekt

  • Utveckla kriterier för riktigt energieffektiva byggnader i Sverige
  • Informera beställare, byggare och allmänhet om kriterierna
  • Initiera forskning, utveckling och teknikupphandling av effektiva komponenter och system som underlättar byggande
  • Bilda en plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, och samordning mellan kommuner som ställer egna energikrav på bebyggelse
  • Bygga upp kunskap för flerbostadshusaktörer och småhustillverkare
  • Utveckla och sprida utbildningsmaterial om lågenergihusbyggande
  • Samverka med svenska myndigheter
  • Importera kunskap och erfarenhet från andra länder