2015-10-11

Nya medlemmar hittills under 2015

Läs mer: Nya medlemmar 2015

Nu startar vi ett nyhetsbrev med urval av de bästa delarna ur vårt nyhetsflöde. Nyhetsbrevet kommer publiceras ca 4 ggr per år.

Läs mer: SCN startar nyhetsbrev

Den 6:e nordiska passivhuskonferensen hölls i Göteborg i november detta år och 300 deltagare tog del av 80 experters erfarenheter under 3 intensiva dagar.

Läs mer: Rapport från passivhuskonferenen i Göteborg

2014-04-02

SCN Årsmöte på NordBygg- mässan 2 april. Lokal: K14

Läs mer: ÅRSMÖTE 2014 - Sveriges Centrum för Nollenergihus

2014-10-09

Energimyndigheten har nu en ”Utlysning 2” för ansökningar av stöd till mätning i lågenergihus.

Läs mer: Bidrag till mätning i ”lågenergihus”

2014-10-09

Nu börjar det röra på sig. Boverket gör en tioprocentig skärpning av energikraven i byggnader efter årsskiftet. För lite säger vi, eftersom det är både lönsamt och miljöriktigt att bygga mer effektivt, se vårt remissvar och analys av utredningen under fliken "Rapporter".

Läs mer: Eje och Hans kommenterar