Utbildning

Passivhuscentrums utbildningar

Passivhuscentrum & SP

Utbildningar i energieffektivitet och passivhusteknik

Passivhuscentrum Västra Götaland anordnar utbildningar för gymnasieelever, studenter på högskolor och folkuniversitet, yrkesarbetare, utbildare på byggföretag, samt politiker och tjänstemän.

Syftet med samtliga utbildningssatsningar är att inte bara höja kunskapsnivån och kompetensen hos kursdeltagarna utan även bidra till en attitydförändring och en fördjupad förståelse för miljö- och klimatfrågor.

Kurserna utgår från ett brett miljö- och klimatperspektiv för att sedan smalnas av till energieffektivt byggande och slutligen passivhus.


Länk till utbildningen »

Certifieringskurs internationell passivhusexpert

IG Passivhus

CEPH-kurs
Utbildning inför certifiering till internationell passivhusexpert.


Länk till utbildningen »