Certifikat och verifikat

För att använda t.ex. begreppet FEBY Guld/Silver/Brons för en byggnad så skall ett antal grundläggande krav enligt FEBY18 kravspecifikation uppfyllas.

 

Om detta sker så kan följande begrepp användas (välj aktuell klass):

- ”Projekterat enligt FEBY Guld/Silver/Brons”,

- ”Certifierat enligt FEBY Guld/Silver/Brons”,

- ”Verifierat enligt FEBY Guld/Silver/Brons”


I det första fallet avser benämningen en byggnad som beräkningsmässigt uppfyller kraven, i det andra fallet är detta granskat av ett av FEBY utsett granskningsorgan.

För verifierad byggnad så skall kraven vara styrkta av tredje part genom mätningar.

 

”Certifierat Nollenergihus, Passivhus eller Minienergihus enligt FEBY12” användas i det fall kriterierna enligt FEBY12 följts.

 

Certifikat

Med certifierat avses att byggnadens projekteringshandlingar granskats av FEBY utsedd granskare och som utfärdat ett certifikat i form av ett diplom.


Verifikat

För att byggnaden ska klassas som ”Verifierat xxx” krävs att byggnadens prestanda också stöds av mätunderlag, se aktuella anvisningar för verifiering.

Egendeklaration

Vill byggherren eller husleverantören använda begreppet ”Projekterat Passivhus enligt FEBY12", eller "projekterat enligt FEBY Guld” så krävs enbart att kraven enligt kriteriedokumenten är uppfyllda och att byggherren själv går i god för detta. Men då är påståendet inte granskat av någon oberoende.

Det är inte tillåtet att använda begreppet Passivhus, eller FEBY Guld/Silver/Brons i sin marknadsföring om de inte uppfyller kriterierna, eftersom de är skyddat varumärke.

Varför certifiera?

Att certifiera sin byggnad ökar byggnadens status och värde. Det ökar också arbetsglädjen för dem som är involverade i byggprocessen genom att skapa identitet och stolthet. Genom den externa granskningen kan också certifieringen ses som en del i ett kvalitetssäkringsarbete.

Vad som krävs för att få sin byggnad certifierad och vad det kostar framgår av anvisningarna i ”FEBY Certifikat 2012”, som kan laddas ner från högermenyn.