Kriteriedokument

 

Här kan du ladda ned FEBYs kriterie- och metoddokument

 

FEBY18 kriterier

(Småhus, lokaler och bostäder)

 

Varför FEBY18? Jämförelse med andra klassningar.

 

Äldre kriterier för lågenergihus

 

Kravspecifikation FEBY 12 - bostäder

Kravspecifikation FEBY 12 - lokaler

 

Kravspecifikation FEBY 09 - passivhus

Kravspecifikation FEBY 09 - minienergihus

Metodrapport - Underlag till kriteriedokument 2009

Mätning och verifiering 2009

Kriteriejämförelse av Passivhus enligt PHI och FEBY09: Positioning Paper

 

Certifikat och verifikat

Certifikat och verifikat

 

 

 

Förändringar i FEBY18 relativt FEBY12 

Samma dokument, metodik och krav gäller för samtliga byggnadskategorier.

 

DVUT kan väljas för högst 3 dygns tidskonstant. Samma kravnivå kommer därmed i praktiken att gälla för energieffektiva byggnader oavsett byggnadens värmekapacitet.

 

DVUT - värden hämtas från en senare tidsperiod (referens Sveby) med någon grads varmare klimat.

 

Kravens tyngdpunkt ligger på byggnadens värmeförlusttal. För fjärrvärmda byggnader har energikrav på årsenergi helt utgått. Detta är ett ställningstagande för värmeförlusttal som det viktigaste kriteriet för en långsiktigt energieffektiv byggnad och som ger låga belastningar på energiförsörjningssystemen när det är som kallast. Det förenklar också beräkning och extern granskning vid certifiering.

 

Som komplement till värmeförlusttalet införs ett poängsystem för att främja energieffektiva åtgärder som minskar byggnadens fastighetsenergi och varmvattenanvändning.

 

Lättnader för små byggnader görs nu sömlöst.

 

För byggnader med behov av högre luftflöden ges kompensation, men på en nivå som inte favoriserar högre luftflöden.

 

Krav på byggnadens solvärmefaktor ersätts med krav på Solvärmelasttal (SVL) för att harmonisera med Miljöbyggnad.

 

U-krav för fönster har tagits bort. Detta underlättar certifiering. Marknaden för energieffektiva fönster har mognat.

 

För större byggnader ska en kontrollplan finnas.

 

Det nya upplägget syftar till att förenkla och underlätta både för projektering och certifiering.