Olika typer av lågenergihus

Lågenergihus är ett samlingsbegrepp för byggnader som använder mindre energi än vad byggnormen kräver. Det finns många olika begrepp för lågenergihus som används.

 

En del är definierade via klassningsorgan mm; Svanen, Nollenergihus, Passivhus, Minienergihus, Green Building, Miljöbyggnad, A-klassad byggnad enligt energideklarationssystemet, etc.

 

Därtill finns det egna begrepp som används på marknaden, t.ex. egenvärmehus, tellhus, plushus. Med plushus menas vanligen att byggnaden har en egenproduktion av energi som överstiger det byggnaden behöver, men detta är inget definierat begrepp och bör undvikas.

 

Stadsskogens skola i Alingsås. Klassad som nollenergihus enligt FEB12. Källa: Fabs

Passivhus

I tidigare FEBY-klassning har begreppen Passivhus, Minienergihus (FEBY09, FEBY12) och Nollenergihus (FEBY12) definierats.

 

Begreppet Passivhus baserades på definitionen att byggnadens värmebehov ska vara så lågt att den lilla värme som behövs kan föras in med den tilluft som ändå krävs. Den svenska definitionen enligt FEBY12 upphör med FEBY18. Därmed undviks den begreppsförvirring som tidigare uppstått relativt den internationella definitionen enligt Passivhaus Institut (PHI), se mer på institutets hemsida: www.passiv.de eller på http://www.igpassivhus.se. I Norge finns en norsk passivhusstandard baserad på det norska byggregelverkets beräkningsmetodik.

 

De äldre kriterierna FEBY09 och FEBY12 går fortfarande att ladda ner, se ”kriterier” i huvudmenyn och för FEBY12 finns övergångsregler, se kriteriefoldern för FEBY18.

 

Exempel på byggnader som uppförts med FEBY-kriterier och deras beräknade energianvändning ges under fliken ”Byggda hus”. 

Passivhus enligt FEBY12. 

 

Klassning enligt FEBY18

 

FEBY18 kriterierna ger ett genomarbetat stöd för byggherrar som vill säkra en byggnad med låga driftkostnader under lång tid och med låg miljöpåverkan för tillförd energi och finns för tre nivåer att välja på:

 

FEBY Guld motsvarar energikraven för nivån passivhus i FEBY12.

FEBY Silverersätter kraven i FEBY12 för minienergihus

FEBY Bronsger byggnader på samma nivå som BBR25 men med säkrat låga värmeförluster och teknikneutralt relativt olika energislag.

 

Mer om vad dessa alternativ ger för beräknade energinivåer finns under fliken FEBY18.