Om FEBY18

Den Europeiska Unionen har genom direktivet EPDB[1] ålagt medlemsländerna att anpassa sina byggregler till ”Nära Nollenergi Byggnader”. Direktivet i svensk tappning via BBR har vissa brister genom att inte ta hänsyn till att fjärrvärme och elenergi ger väsentligt olika klimateffekter beroende på när energiuttaget sker på året och dygnet, liksom hur mycket primärenergi som berörs i försörjningssystemen. De möjliggör att byggnader med väsentligt sämre byggnadsegenskaper kan kompenseras med åtgärder i tillförselsystemen och som därmed ger suboptimeringar och en sämre status för byggnaden.

 

FEBY18 utges av Forum för Energieffektivt byggande (f.d. Sveriges Centrum för Nollenergihus), en förening för utveckling och spridning av energieffektivt byggande.

 

FEBY18 har helt finansierats av våra medlemmar.

 

Januari 2018

Forum för Energieffektivt Byggande

Styrelsen

 

Klassning enligt FEBY18

FEBY18 inkluderar tre valbara nivåer:

FEBY Guld motsvarar energikraven för nivån passivhus i FEBY12.

FEBY Silver ersätter kraven i FEBY12 för minienergihus

FEBY Brons ger byggnader på samma nivå som BBR25 men med säkrat låga värmeförluster och teknikneutralt relativt olika energislag.

 

Genom att FEBY Guld ersätter tidigare passivhuskriterier i FEBY12 undviker vi nu den begreppsförvirring som tidigare uppstått relativt den internationella definitionen enligt Passivhaus Institut (PHI), se mer på institutets hemsida: www.passiv.de eller på http://www.igpassivhus.se .

 

För att använda t.ex. begreppet FEBY Guld/Silver/Brons för en byggnad så skall ett antal grundläggande krav enligt detta dokument uppfyllas. Om detta sker så kan följande begrepp användas (välj aktuell klass):

- ”Projekterat enligt FEBY Guld/Silver/Brons”,

- ”Certifierat enligt FEBY Guld/Silver/Brons”,

- ”Verifierat enligt FEBY Guld/Silver/Brons”


I det första fallet avser benämningen en byggnad som beräkningsmässigt uppfyller kraven, i det andra fallet är detta granskat av ett av FEBY utsett granskningsorgan.

 

För verifierad byggnad så skall kraven vara styrkta av tredje part genom mätningar.

 

Giltighet

FEBY18 kan tillämpas för byggnader vars bygghandlingar tas fram efter 1 jan 2018. Byggnader som upphandlats före 2018 utifrån krav på FEBY12, kan tillämpa dessa krav även på handlingar som tas fram efter årsskiftet.

 

Certifiering/verifiering görs av de handlingar byggnaden uppförs enligt.

 

Ordlista

I denna ordlista finns definitioner och begrepp förklarade. 

 

[1] Energy Performance of Buildings Directive