Energieffektiva installationer

 

För att stimulera till val av energieffektiva installationer, minskad miljöpåverkan och kvalitetssäkring, skall minst 10 poäng erhållas genom eget val av åtgärder enligt tabell.

Anvisningar ges i kriteriedokumentet FEBY18 bilaga 1, där också en redovisningsmall finns.

 

Poängkrav

 

 

 

Bost/lokal < 600m2

5

 

 

 

Bostad > 600m2

8

 

 

 

Lokal > 600m2

8

 

 

 

 

 

Möjliga poäng för delområden:

Delområde

< 600 m2
   bost/lokal

Bostad
   > 600 m2

Lokal
      > 600 m2

Kvalitetssäkring

 

 

 

Kontrollplan

5

Skallkrav

Skallkrav

Mätare stora FTX-aggregat

-

2

2

Effektiva installationer

 

 

 

VV blandare energiklass A

2/0

2

0

Fördelningsmätning (IMD) - varmvatten

0/0

2

0

Värmeåtervinning dusch/spillvatten

 1 - 5

 1 - 5

 1 - 5

Isolering av VVC, serie 3 A eller samisolerad.                             

0/0,5

0,5

0,5

Specifik fläkteffekt, SFP < 1,5 kW/m3/s

3

3

3

Behovsstyrd belysning

0/3

5

5

Verksamhet

 

 

 

Styrd belysning - verksamhet

0

0

5

Lokal energi

 

 

 

Lokal energiproduktion

3

6

6

Klimatpåverkan

 

 

 

Livscykelanalyser (LCA)

3

3

3