Certifierade och verifierade byggnader


På denna sida presenteras de byggnader vi har certifierat eller verifierat. Till och med juli 2018 har FEBY certifiering omfattat:

 - 35 flerbostadshus inkluderande mer än 500 bostäder, 

 - ca 50 småhus inkluderande styckebyggda och grupphus

 - 13 lokalbyggnader (skolor, förskolor, kontor, äldreboende)

Fler byggnader som är bättre än BBR finns presenterade på LÅGANs hemsida och på IG Passivhus hemsida.

Med certifierad byggnad enligt FEBYs kriterier avses byggnader som granskats av part utsedd av FEBY. Med verifierad byggnad avses uppmätta mätdata som verifierar att byggnaden uppfyller ställda energikrav.

Certifiera även er byggnad!

Vad innebär det och vill ni certifiera eller verifiera er byggnad, se våra anvisningar.

 

Flerbostadshus

Trygghetsboende_Kungsbacka.pdf

Fältspaten_Skövde.pdf

Malmö_Live.pdf

Aspö_3_Skövde.pdf

Fridhem_Trollhättan.pdf

Vallda_Heberg_Radhus.pdf

Argentum_Falun.pdf

IDUN26_Bromma.pdf

Oden_Lund.pdf

 

Småhus

Småhus_Umeå.pdf

Eksta_småhus.pdf

Nollenergihus_Lund.pdf

Emrahus_småhus_2012-2014.pdf

Eco_Ready_Hus,Trosa.pdf

Emrahus_Landskrona.pdf

Eco_Ready_Hus,Vallentuna.pdf

Emrahus_småhus_2017.pdf

Emrahus_småhus_2016.pdf

 

Lokalbyggnader  

Emrahus_LSS-boende_2018.pdf

Eksta_äldreboende.pdf

Kollaskolan.pdf

Stadsskogenskolan_Alingsås.pdf

RPC, Rättspsykiatriskt Centrum.pdf

Förskola_Motala.pdf

Alsters_förskola.pdf

Förskola_Sunne.pdf

Fyra_förskolor_Huddinge.pdf

Kontor_Lilla_Nyby.pdf