Forum för Energieffektivt Byggande 

Forum för Energieffektivt Byggande (FEBY) är en icke vinstdrivande organisation som aktivt skall driva och stimulera en utveckling mot lågenergihus med minimala energibehov och som kompletteras med egenproducerad energi. Målet är att byggreglerna år 2020 arbetat in krav på max värmeförlusttal och med en kravnivå motsvarande FEBY guld och har helhetssyn på byggnader och försörjningssystem.

 

Certifiera din FEBY-byggnad!
www.feby.se/lagenergihus/certifikat-och-verifikat

Eksta Bostads i Kungsbacka har nu klarat kraven både enligt Miljöbyggnad Guld och passivhuskraven i FEBY12 på sitt trygghetsboende i Kolla Parkstad. Bostadsbolaget har sedan länge byggt med FEBY12 och känner sig trygga med det. Driftkostnaderna blir låga och kvalitén hög.

Läs mer.

Trygghetsboende i Kolla Parkstad, Kungsbacka. FEBY12 certifierad.

 

Trygghetsboendet består av 69 lägenheter i olika storlekar och i de flesta fall med balkong eller uteplats. I bottenplan finns gemensamma ytor och en reception. På gården gemensamma ytor att umgås på. Vill du spela boule finns det även en bouleplan att tillgå. 

 

Vi bygger allt enligt FEBYs passivhuskrav och känner oss idag jättetrygga med de kraven,säger Christer Kilersjö, VD på Eksta Kungsbacka. Totalt har Eksta Kungsbacka byggt ca 300 bostäder med FEBY-krav och därtill skolor och förskolor. Detaljerade uppföjningar har genomförts både på ”bredden och djupet”. 

- Speciellt glädjande är att uppmätta verkliga siffror då visat sig vara bättre än de projekterade, säger Christer.

 

Bygger man passivhus första gången blir de ofta dyrare, men Eksta driver en läroprocess tillsammans med byggare, entreprenörer och följer upp vad som fungerat bra och vad som skulle kunna göras bättre och annorlunda. 

- Vad vi nu uppnått är byggnader som ger bättre förvaltningsekonomi och som har bättre kvalitet på allt, inte bara på energin, menar Christer. Detta som en följd av att projekten kräver en viss skärpning. Avvikelser blir tydligare med de skarpare energikraven, t.ex. om ett ventilationsaggregat inte fungerat som tänkt utan haft större förluster så märks det. Det kommer fram på ett annat sätt än om byggnaden låg på BBR-nivå.

 

FAKTA OM projektet:

  • 69 bostäder med hyresrätt 
  • Fjärrvärme via radiatorer
  • Solceller och solvärme
  • Byggherre: Eksta Bostads AB
  • Certifieras enligt FEBY 12    

 

Kontakt med Eksta Bostads: 0300-83 40 00

 

Mer information om miljöklassningen enligt FEBY: se www.feby.se.