Forum för Energieffektivt Byggande 

Forum för Energieffektivt Byggande (FEBY) är en icke vinstdrivande organisation som aktivt skall driva och stimulera en utveckling mot lågenergihus med minimala energibehov och som kompletteras med egenproducerad energi. Målet är att byggreglerna år 2020 arbetat in krav på max värmeförlusttal och med en kravnivå motsvarande FEBY guld och har helhetssyn på byggnader och försörjningssystem.

 

Certifiera din FEBY-byggnad!
www.feby.se/lagenergihus/certifikat-och-verifikat

Emrahus, specialiserad på passivhuskonstruktioner, har nu uppfört LSS-byggnader med deras energieffektiva byggsystem, dels i Skåne och dels i Örebro. Förutom energieffektivitet är de extra tysta och försedda med smarta funktioner som underlättar för verksamheten.

Läs mer.

LSS-byggnad i Kattarp, Skåne med sex boendebostäder och ett kontorsrum

 

Dessa två LSS-byggnader uppförda under 2017 har nu certifierats som passivhus enligt FEBY12, en miljöklassning som utges av Forum för energieffektivt Byggande (FEBY).

 

Vårt företag är specialiserat på att bygga passivhus utan större merkostnader, ett resultat av ett långt utvecklingsarbete, säger Robin Berhuizen, VD på Emrahus. Vi har tidigare mest byggt småhus, men upptäckt att vårt byggkoncept passar alldeles utmärkt för de behov som gäller för ett LSS-boende. Byggnaden blir tyst, får ett bra termiskt inomhusklimat och genom den filtrerade tilluften ges ett skydd för pollenallergiker. Allergianfall hos LSS-boende kan vara väldigt svåra att hantera för LSS-boende.

 

Under året 2017 gjorde Robin ett 80 mil långt cykellopp genom Sverige tillsammans med en grupp psykologer, politiker och anhöriga med syftet att lyfta kommunernas kunskaper om de LSS-bondes behov och hur bättre LSS-boenden kan utformas. 

Vid ett stort antal stopp utmed vägen hölls möten och kunskapsseminarier för kommunerna.  

- Det var en fantastisk resa som också gav mig en rad kunskaper. Dessa har vi nu fört in i vårt byggtänk, säger Robin entusiastiskt och ser fram emot att sjösätta ytterligare många LSS-byggnader kommande år. 

 

 

- Att Emrahus har lyckats kommersiellt med passivhusutförande för denna typ av radhusbyggnader i stor konkurrens är starkt, säger Eje Sandberg på FEBY. Det visar att byggtekniken nu utvecklats så långt att även radhusbyggnader som ju har relativt stor omslutande area (formfaktor) också kan uppföras kostnadseffektivt och därmed få låga driftkostnader. 

 

- De företag som inte förstått vikten av hållbart byggande kan få det svårt i framtiden, menar Eje Sandberg avslutningsvis. 

 

FAKTA OM projektet:

  • Cellplast väggar (CTEN) med en stomme av betong och stål. 
  • 1, 1⁄2 -våningsplanshus. 
  • Verksamhet: LSS-bostad, 6 brukarlägenheter, personalutrymmen (omklädningsrum, kontor, vilorum etc.) samt gemensamma utrymmen. 
  • LSS: lagom om stöd och service till vissa funktionshindrade
  • Byggherre: Emrahus AB
  • Certifieras enligt FEBY 12         

 

Vill du veta mer om dessa byggnader kontakta:

Robin Berkhuizen, Emrahus, tel; 070-491 70 92

 

För mer information om certifiering av passivhus, se www.feby.se.

 

Emrahus är ett av medlemsföretagen i Forum för energieffektivt Byggande.

 

Kompletterande bildmaterial i original: kontakta Emrahus.