Forum för Energieffektivt Byggande 

Forum för Energieffektivt Byggande (FEBY) är en icke vinstdrivande organisation som aktivt skall driva och stimulera en utveckling mot lågenergihus med minimala energibehov och som kompletteras med egenproducerad energi. Målet är att byggreglerna år 2020 arbetat in krav på max värmeförlusttal och med en kravnivå motsvarande FEBY guld och har helhetssyn på byggnader och försörjningssystem.

 

Certifiera din FEBY-byggnad!
www.feby.se/lagenergihus/certifikat-och-verifikat

Energimyndigheten har i en utredning visat att lågenergihus ger bättre ekonomi än hus på BBR-nivå och med bättre inneklimat och mindre fukt- och ljudproblem. I brevet till näringsdepartementet anger FEBY att nu måste också byggregler och statliga incitament utformas bättre så att de leder till uppställda miljömål.

Läs mer.

 

På FEBYs årsmöte den 17 april diskuterades slutsatser av Energimyndighetens rapport ” Utvärdering av lågenergibyggnader – fallstudie 2017 ” som nyligen överlämnats till regeringen.  Denna mät- och utvärderingsinsats utgör en mycket omfattande mät- och utredningsinsats och visar att för flertalet byggnader gav lågenergihus bättre ekonomi och bättre inneklimat jämfört med BBR-nivån. 

På årsmötet angavs att det inte bara handlar om teknikval och isolering, utan även att arkitekt och konstruktör redan från början skapar bra förutsättningar i form av design och yteffektiva byggnader. Det går även att bygga på passivhusnivå (FEBY Guld) till samma eller lägre kostnad om projektet ges rätt möjligheter och en energieffektiv inriktning redan från start. Detta innebär att långsiktighet är avgörande för att statliga incitament ska lyckas.

 

Allt talar för att snabbt driva energieffektiviteten framåt för dagens nyproduktion genom skarpare och vettigare utformning av energikrav för byggnader, etablering av en enkel men fungerande kontrollprocess, utbildningsinsatser riktad mot beställare och utförare. FEBY har därför länge förordat att byggreglernas krav förskjuts från svårkalkylerade årsenergikrav till ett skarpt värmeförlusttal. Detta är idag fundamentet i FEBY18 kriterierna där FEBY Guld motsvarar passivhusnivå och är enkelt att beräkna, förstå och följa upp i kontrollprocessen innan huset byggs.

 

 

Läs hela brevet

 

FEBY18

 

FEBY remissvar till Boverkets förslag på framtida energikrav:

 

Kontakt:

Eje Sandberg, 08 6267180

Forum för Energieffektiva byggnader

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.