Forum för Energieffektivt Byggande 

Forum för Energieffektivt Byggande (FEBY) är en icke vinstdrivande organisation som aktivt skall driva och stimulera en utveckling mot lågenergihus med minimala energibehov och som kompletteras med egenproducerad energi. Målet är att byggreglerna år 2020 arbetat in krav på max värmeförlusttal och med en kravnivå motsvarande FEBY guld och har helhetssyn på byggnader och försörjningssystem.

 

Certifiera din FEBY-byggnad!
www.feby.se/lagenergihus/certifikat-och-verifikat

2015-08-28

Huge Bostäder i Huddinge kommun har nu sin andra förskola certiferad och Motala sin första (se separat nyhet).

Emrahus har nu sitt femte certifierade småhus och Eco Ready Hus sitt första (se separat nyhet).  

Kopparstaden i Falun har fått sina flerbostadshus mätverifierade (se bild)

 

Läs mer: Certifierade passivhus

 

Två flerbostadshus i kvarteret Gruvriset, Falun har mätverifierats

Fastighetsbolaget Kopparstaden i Falun har tidigare certifierat de två flerbostadshusen i kvarteret Gruvriset. Nu är dessa även mätverifierade vad avser byggnadens värmeeffektbehov (skallkrav i FEBY09 som byggnaderna certifierats enligt).

 

Läs mer om projekten på våra sidor "Byggda hus":

Småhusen

Förskolorna

Verifierat flerbostadshus